מאמרים בתחום החינוך ההנדסי והטכנולוגי 

מאמרים בתחום החינוך ההנדסי והטכנולוגי 

שם המאמר

קישור לתקציר בעברית

מחברים

תאריך פרסום

מקור פרסום

ההשפעה הפוטנציאלית של בינה מלאכותית על ערי העתיד

 

תקציר

קסנס-נור והינץ

עתיד התקשורת התעשייתית – רשתות אוטומטיות בעידן האינטרנט של הדברים

 

תקציר

וולשלגר, סאוטר וג’ספרניט

הגדלת מעורבות ואינטראקציה של תלמידי קורס במכונות בעזרת כיתה הפוכה

Flipping The Classroom to Increase Students’ Engagement and Interaction in a Mechanical Engineering Course on Machine Design

תקציר

Kanelopoulos, J., Papanikolaou, K. A., & Zalimidis, P

יעילות וויקי כפלטפורמה ללמידה מבוססת פרוייקטים

The effectiveness of wikis for project-based learning in different disciplines in higher education

תקציר

Chu, S. K. W., Zhang, Y., Chen, K., Chan, C. K., Lee, C. W. Y., Zou, E., & Lau, W

הקניית אמפטיה כמיומנות במסגרת לימודי הנדסה

Empathy and engineering formation

תקציר

Walther, J., Brewer, M. A., Sochacka, N. W., & Miller, S. E

משחק בפיסיקה – הצעה לשיטה חדשה של הערכת תלמידים

Board Game in Physics Classes—a Proposal for a New Method of
Student Assessment

 תקציר 

Daniel DziobEmail author

 

 

תלקיט – לא לתלמידים בלבד
שיפור תהליכי ההערכה
בבית הספר ובהכשרת מורים
תקציר  ד”ר מיכל נחשון וד”ר אמירה רום 2018 הוצאת מופ”ת 
תהליך הבניית ידע טכנולוגיה ותהליך התיכון אצל תלמידים עיוניים בעלי הישגים גבוהים הלומדים בשיטת ה”למידה באמצעות פרויקטים” תקציר  ד”ר נדב בצר 2002 הוגש לסנאט של אוניברסיטת תל-אביב

ינואר 2002

סקירה של מחקרים בנושאי למידה מבוססת פרויקטים

A REVIEW OF RESEARCH ON PROJECT-BASED  LEARNING

תקציר John W. Thomas, Ph. D 3.2000  Buck Institute for Education BIE-

קידום והערכה של מיומנויות הנדסיות מקצועיות: גישה מבוססת פרויקט למידה בשיתוף פעולה אקדמיה-תעשיה

Promotion and Assessment of Engineering Professional Skills: A Project-Based Learning Approach in Collaboration Academy-Industry

תקציר Juárez-Ramírez, Reyes & Jiménez, Samantha & Huertas, C & Navarro, C.X 1.2017 International Journal of Engineering Education 33(6):2033-2049
בנייה ופיתוח של מודל למידה   iSTEM

Construction and Development of iSTEM Learning Model

תקציר Huei-Yin Tsai, Chih-Chao Chung, Shi-Jer Lou 9.21017
הערכה מושכלת- מתיאוריה למעשה  תקציר ערכה: מנוחה בירנבוים 1999 הוצאת רמות – אונירסיטת תל-אביב
לקראת חינוך טכנולוגי-הומניסטי: מטרה, יעדים, אמצעים  תקציר עמיעד גורביץ’ ויורם הרפז 3.2016 כנס 25 לרשת עתיד
Wandering: A Web-based platform for the creation of location-based interactive learning objects  תקציר Miri Barak and Shani Ziv
Science Teacher Education in the Twenty-First Century: a Pedagogical framework for Technology-Integrated Social Constructivism תקציר Miri Barak
Learning to analyze and design systems through reverse Engineering תקציר /Igor Verner and Moshe Greenholts
STEM Education: Inferring Promising Systems Changes from Experiences with MIT BLOSSOMS  תקציר Richard C. Larson and M. Elizabeth Murray
Robotics projects and learning concepts in science,
technology and problem solving
תקציר Moshe Barak, Yair Zadok 11.2007
מפת מושגים – כחלופות בהערכת הישגים  תקציר  נעה אבולעפיה
Teachers’ perceived usefulness of strategy microanalytic assessment   תקציר   Zimmerman & Cleary
תכנון סביבות למידה מתוקשבות ולמידה מיטבית/ תקציר  ניר זינגר
Social cognitive theory תקציר Bandura
Educational robotics: Open questions and new challenges תקציר / Alimisis
Validity and Problem-Based Learning Research: A Review of
Instruments Used to Assess Intended Learning Outcomes
תקציר
Brian, French, and Peggy Ertmer
אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה  תקציר  משרד החינוך  
גישות משלימות לחינוך לחשיבה תקציר הרפז 
זיקה בין תחומית תקציר הרפז
שילוב חינוך במדעים ובטכנולוגיה תקציר וקס
Animation Based Learning of Electronic Devices  תקציר Gero,Zoabi,Sabag
Projects in Technology Education and Fostering Learning  תקציר  Barak, Shachar
Higher Order Thinking in Science Teacher Education תקציר
Examining the Academic Success of Latino Students  in Science תקציר /Cole,Espionza
Encouraging Self-Regulated Learning through Electronic Portfolios תקציר Philip et al
Blooms Taxonomy  Action Verbs
From Order to Disorder תקציר Barak
The Challenge of Robotics Education in Science Museums- תקציר Polishuk,Verner

Klein,Inbar

,Mir,Wertheim

קו היצור של חשיבה יצירתית  תקציר צבי לם 
חינוך טכנולוגי  תקציר צפרוני אבי
חינוך טכנולוגי הוא אמצעי ולא מטרה  תקציר משה ברק  2014_02  הד החינוך

 An instrument for assessing scientists’ written skills in public communication of science

 תקציר Baram-Tsabari, A. and Lewenstein, B. V
Bridging science education and science communication research תקציר Baram-Tsabari, A. and Osborne, J
חינוך וטכנולוגיה או: מה מקומה הנכון של הטכנולוגיה בחינוך ובהוראה? גלעד גולדשמידט