All posts by tamarm

השתלמות בנושא הדמיה ומכשור רפואי נפתחת במרץ 2018

נושא: הדמיה ומכשור רפואי, שילוב אלמנטים טכנולוגיים בהנדסה ביורפואית. 
למורים מובילים במגמות: אלקטרוניקה ומדעית-הנדסית. 
ההשתלמות תיפתח ב 25.3.17  בשיתוף הפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. 
לצפייה בתכנית ההשתלמות לחץ כאן   הרשמה:  בקישור הזה