תחבורה מתקדמת

פה יפורסמו כנסים מתוכננים וכנסים שבוצעו במסגרת מגמת ‘תחבורה מתקדמת ורכב חכם’