תחבורה מתקדמת

פה יפורסמו השתלמויות מרכז מורטק, המיועדות למגמת תחבורה מתקדמת ורכב חכם.

שם ההשתלמות  שנה  מרצים תוכנית לינק לרישום  מצגות, חומרי העשרה למורים ותוצרים שפותחו ע”י מורים 
רכב ותחבורה חכמה  תשע”ט מגוון מרצים מהטכניון ומשרד החינוך השתלמות בנושא רכב ותחבורה חכמה הרישום הסתיים קישור לעמוד תוצרי ההשתלמות