תוצרים בחינוך הטכנולוגי וחומרי למידה

בעמוד זה תוכלו למצוא חומרי למידה ותוצרים שפותחו עבור מורי המרכז המורים. 

למעבר לתוצרים חוצי מגמות

למעבר לתוצרים למגמת חשמל ואלקטרוניקה 

למעבר לתוצרים במגמת מכונות 

למעבר לתוצרים במגמת ביוטכנולוגיה 

למעבר לתוצרים במגמה מדעית-הנדסית (יש לקבל סיסמא מרכז המגמה)

למעבר לתוצרים במגמת תחבורה מתקדמת