קורס דו-שנתי: שילוב אלמנטים טכנולוגיים בהנדסה ביורפואית

תמונות מקורס:  הדמיה ומכשור רפואי, שילוב אלמנטים טכנולוגיים בהנדסה ביורפואית. 

משתלמים במפגש סיום ביו רפואה משתלמים במפגש סיום ביו רפואה משתלמים במפגש סיום ביו רפואה שלומי אחנין ויוחנן רושו במפגש סיום ביו רפואה כיבוד במפגש סיום ביו רפואה