סביבת למידה מתוקשבת בביואינפורמטיקה, תרגום לערבית ע”י ראידה רינאוי

 

הכלי Entrez

entrez

הכלי BLAST

בלסט

הכלי ClustalW

clustllw

Jmole

jmole

ORF finder

ORF

המלחמה הביולוגית ומלחמת האנטיביוטיקה- סמים ותרופות

המלחמה הביולוגית

לא כל הנוצץ זהב- הסיפור של חלבון הפלורסנט הירוק

לא כל הנוצץ

מרבה מוטציה מרבה דאגה

מרבה מוטציה מרבה דאגה

מירוץ החימוש- מוטציות מצילות חיים

מירוץ החימוש מוטציות מצילות חיים

מוטציות מצילות חיים

מוטציות מצילות חיים

מירוץ החימוש- פיתוח דור חדש של אנטיביוטיקה

מירוץ החימוש

=====================================

מירוץ החימוש

=====================================

מירוץ החימוש

=====================================

מירוץ החימוש

=====================================

מירוץ החימוש