כתבי עת ‘מור-טק’

מוזמנים לקרוא חדשות, כתבות ועדכונים מחזית המגמות הטכנולוגיות בארץ.

גיליון מס’ 17 סיוון תשפ”ג, יוני 2023

למשוב לחצו כאן

 

דף שער גיליון מורטק 16

גיליון מס’ 16 סיוון תשפ”ב, יוני 2022

למשוב לחצו כאן

 

גיליון מס’ 15 אייר תש”פ, מאי 2020

למשוב לחצו כאן

גליון 14 - שער

כתב עת מור-טק 14  2019 

למשוב לחצו כאן 

כתב עת מור-טק 13  2018

גיליון מס’ 12 סיון תשע”ז, יוני 2017   

למשוב לחצו כאן

גיליון מס’ 11 סיון תשע”ו, יוני 2016

כריכה גיליון 10

גיליון מס’ 10. סיון תשע”ה, יוני 2015

 גליון מס’ 9. אב תשע”ג, יולי 2013

כריכה גליון מורטק מספר 8

גליון מס’ 8. ניסן תשע”ג, מרץ 2013

גיליון מס’ 7. תמוז תשע”ב , יוני 2012

כירכה - גיליון מספר 6

גליון מס’ 6. תמוז תשע”א, יולי 2011

כירכה - גיליון מספר 5

גליון מס’ 5. תמוז תש”ע, יולי 2010

כריכה - גיליון מספר 4

גליון מס’ 4. אדר תש”ט, פברואר 2010

כריכה - גיליון מספר 3

גליון מס’ 3. אלול תשס”ט, אוגוסט 2009

כריכה - גיליון מספר 2

גליון מס’ 2. אדר תשס”ט, מרץ 2009

כריכה כתב עת מורטק גליון 1

 גליון מס’ 1. סיון תשס”ח, יוני 2008 

מעוניינים לכתוב לעיתון מור-טק? מצוין!

עיינו בקול קורא הזמנת מאמרים לכתב עת מורטק וצרו קשר למייל.

תוכלו להיעזר בתבנית למאמר כתב העת מור-טק.