מפגש מורים לביוטכנולוגיה תשע”ו

 למידה בשותפות- מערך הלמידה החדש במגמת ביוטכנולוגיה

הפיקוח על מגמת ביוטכנולוגיה בשיתוף מרכז המורים הארצי למקצועות
הטכנולוגיים, מורטק, מזמין אתכם למפגש מורי מגמת הביוטכנולוגיה שיתקיים ביום רביעי ט”ז בסיון תשע”ו, 22.6.2016 בחיפה בקרית הטכניון, בבניין הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, חדר 220 .

הזמנה למפגש מורי ביוטכנולוגיה 

הזמנה למפגש מורי ביוטכנולוגיו