יום עיון חוצה מגמות תשפ”ב

התקיים ביום שני, ד’ אדר ב’, 7 למרץ 2022 בין השעות 14:00 –  19:15

חדר 107 (אודיטוריום) הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון

נושא יום העיון:

טכנולוגיות חדשות ומיומנויות המאה ה-21 בחינוך הטכנולוגי: דרכי יישום והערכה

מצגות מיום העיון:

תדה רבה על השתתפותכם.ן!