השתלמות דרכי הוראה בבקרת מערכות משולבות תכנות בשפת LabView

הקורס המקוון בוצע במסגרת המרכז לפיתוח מקצועי ויוזמות למידה – הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, היקף של 60 שעות, תש”פ

לתוכנית הקורס לחצו כאן

להנחיות עבור מטלות סיכום הקורס לחצו כאן

דוגמאות לעבודות /תוצרים שהוגשו ע”י המורים

מטלה מסכמת חלק א  – חנן הורוביץ לחצו כאן

מטלה מסכמת חלק א – מוחמד אבו – פודה לחצו כאן

מטלה מסכמת חלק א – דוד מלחוב גנדלמן לחצו כאן

מטלה מסכמת חלק ב – אבי גרינהוט לחצו כאן 

מטלה מסכמת חלק ב – עודד ולנסי לחצו כאן