השתלמות לכלל המורים במגמות טכנולוגיות

 

שם ההשתלמות  שנה  מרצים תוכנית לינק לרישום  מצגות שהוצגו חומרי העשרה למורים  תוצרים שפותחו ע”י מורים 

טיוב עבודות גמר בחינוך הטכנולוגי

תשע”ט ד”ר אהרון שחר

פרופ’ יהודית דורי

תוכנית  השתלמות טיוב פרויקטים  הרישום הסתיים עבור לעמוד ההשתלמות לצפייה במצגות, חומרי העשרה ותוצרי ההשתלמות

השבחת עבודות גמר והערכתן בחינוך הטכנולוגי

תשע”ח ד”ר אהרון שחר

פרופ’ יהודית דורי

תוכנית הקורס הרישום הסתיים לינק למצגות תיאור המטלה המסכמת בקורס

דוגמאות למטלות מסכמות שהוגשו ע”י המורים  גמר

קריטריונים להערכת עבודות גמר ע”י בוחן חיצוני (פותחו בסדנאות)

מחוון להערכת עבודות גמר בחינוך הטכנולוגי-עבור בוחן חיצוני (פותח בסדנאות)

תמונות מההשתלמות

 

חשיבה יצירתית ויזמות בחינוך הטכנולוגי מדעי

תשע”ח פרופ’ אמריטוס שלמה מי טל (רצ”ב לינק לאתר אישי) ורע לביא לינק לתוכנית הקורס הרישום נסגר לינק למצגות הקורס לינק לחומרי העשרה  תוכניות עסקיות ליזמות במערכת החינוך

תמונות הקורס

מחשיבה יצירתית לחדשנות פרגמטית בחינוך הטכנולוגי מדעי

תשע”ז פרופ’ אמריטוס שלמה מי טל (רצ”ב לינק לאתר אישי) ורע לביא לתכנית הקורס לחצו כאן הרישום נסגר  לינק למצגות הקורס חומרים נוספים לחצו כאן תוכניות עסקיות לפיתוח במערכת החינוך
הכשרת מורים מובילים בלמידה מבוססת פרויקטים חוצת מגמות תשע”ה פרופ’ אורית חזן, פרופ’ אילת פישמן, ד”ר אהרון שחר לצפיה בתוכנית השתלמות חוצת מגמות לחץ כאן הרישום נסגר