השתלמויות במגמת מכונות

 

שם ההשתלמות  שנה  מרצים תוכנית לינק לרישום  מצגות שהוצגו חומרי העשרה למורים  תוצרים שפותחו ע”י מורים 
הערכה חלופית למורי מגמת מכונות תשע”ז ד”ר ירון דופלט, גב’ אמה מטאייב ומר עוזי רוזן תוכנית הקורס הרישום הסתיים בקרת מערכות הנדסיות – מעבדה: חיישנים

יחידת לוגיקה ספרתית לכיתות י’ ו י”א 

כפיפה 

בקרה במעגל סגור – בקרת שיוט

Lab view

תשע”ז מר רומן פלדשטיין לתכנית הקורס  הרישום הסתיים מפגש 1

מפגש 2

מפגש 3

רעיונות

כלים לתכן דיגיטאלי מתקדם

תשע”ו מר עוזי רוזן  תכנית ההשתלמות הרישום הסתיים