השתלמויות במגמת אלקטרוניקה וחשמל

שם ההשתלמות  שנה  מרצים תוכנית לינק לרישום  מצגות שהוצגו חומרי העשרה למורים  תוצרים שפותחו ע”י מורים 

שילוב אלמנטים טכנולוגיים בהנדסה ביורפואית  – דו שנתי

תשע”ח

תשע”ט

חברי סגל מהפקולטה להנדסה ביורפואית, הטכניון, חיפה. תוכנית ההשתלמות חלק 2

תוכנית ההשתלמות  – חלק 1

הרישום הסתיים לא הותר לפרסום קישור לחומרים בעמוד תוצרי ההשתלמות 

כלים בגישת STEM למנחה פרוייקט

תשע”ו ד”ר אהרון שחר ואינג’ יגאל שפירא תוכנית ההשתלמות  הרישום הסתיים מצגת ההשתלמות התכנית BLINK כאמצעי המחשה ל – STEM

כלים למנחה פרוייקט

תשע”ו אינג’ יגאל שפירא תוכנית ההשתלמות מבוא היכרות עם ארדואינו ותכנית ראשונה