הוראת המדעים והטכנולוגיה

טכניון, הפקולטה לחינוך,מדע וטכנולוגיה  
הפקולטה לחינוך טכניון
 
אוניברסיטת בר-אילן, בית ספר לחינוך- התכנית להוראת המדעים אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת בן-גוריון, התכנית להוראת המדעים והטכנולוגיה אוניברסיטת בן גוריון
האוניברסיטה העברית, המרכז להוראת המדעים האוניברסיטה העברית
מכון ויצמן, המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן

פקולטות מדעיות והנדסיות 

הנדסת חשמל ומחשבים אוניברסיטת בן גוריון  16
הפקולטה להנדסת מכונות בטכניון 21
הפקולטה להנדסת חשמל בטכניון  22