יום עיון חוצה מגמות

ביום רביעי, כב’ בחשון תשע”ו, 4.11.15, התקיים בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון יום עיון למורי/ות המגמות אלקטרוניקה וחשמל, ביוטכנולוגיה, מדעית הנדסית ומכונות.

להלן המצגות העיקריות שהועברו על ידי המרצים:

איהאב סברא הערכה חלופית  חינוך 2030

מרק טסליצקי אנו לא מבקשים דג, אנו מבקשים חכה