לקט עבודות וחומר למידה באלקטרוניקה

עבודת גמר במסגרת השתלמות מורים מובילים במגמת אלקטרוניקה “ארדוינו למתחילים

ארדוינו למתחילים

עבודת גמר במסגרת השתלמות מורים מובילים במגמת אלקטרוניקה “חניון חכם” 

חניון חכם

פרוייקט גמר מיקרו בקר

אורות רצים

1

ממתג תדרים

2

מקלט משדר I.R. 

3

מערכת מיתוג מושפעת קול

4

סופר מעלה מטה

5

מד תדר

6

מד מחזור פעולה

7

מערכת לספירת כמות

8

מיתוג ארבעה תדרים

9

מנחת דיגיטלי

10

גלאי שיא

11

קוד סודי 

12

בוחן לוגי

13

מחולל מילה

15

 

גלריית פרויקטים

רכבת רכבל נוסעים 1 רובוט ריגול1 רובוט מונחה דיבור רובוט כדורגל פנס שבת פח חכם מכלול אקג אלחוטי מכלול מלכודת עכברים מתריע התקף אפילפסי בשינה